Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Eco Recycling Radosław Wróbel z siedzibą w Dębnie, ul. Gorzowska 8, 74-400 Dębno, tel.: 665 490 550.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez następujący adres email: biuro@ecorecycling.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jeśli chcesz sprawdzić które z Twoich danych przechowujemy lub zarządać ich usunięcia, skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w Eco Recycling Radosław Wróbel regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.